en
Հուսալի գործընկեր, հուսալի համակարգ

Իրազեկումներ

Հանրային քննարկման հրավեր 23.06.2020

 

Հրավեր

 

 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

 

«Մուսալեռ» 220կՎ օդային գծի միացում «Երևանի ՋԷԿ» 220/110 կՎ ենթակայանին ծրագրի՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Բնապահպանական մոնիթորինգի կիսամյակային հաշվետվություն

 

Բնապահպանական մոնիթորինգի կիսամյակային հաշվետվություն

 

110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծերի փոխարինում» ծրագրի Կրճատված Վերաբնակեցման գործողության պլաններ (20.12.2017)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի շրջանակներում իրականացնելու է 110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծի փոխարինում, որի շրջանակներում պատրաստվել են Վերաբնակեցման գործողությունների պլաններ (ՎԳՊ):

 

էլեկտրահաղորդման օդային գծի Մաս 1` «Ալավերդի», «Մեծ Այրում», «Ճոճկան» և «Այրում» համայնքների «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական հայերեն տարբերակ

 

110 կՎ Լալվար-Նոյեմբերյան օդային էլեկտրահաղորդման գծերի փոխարինում 

 Կրճատված Վերաբնակեցման ծրագրի  գործողության պլաններ

 

Մաս 2` Հաղպատ և Նեղոց համայնքներ

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի Լրացուցիչ ֆինանսավորում

 

Հաղթանակ

Վանաձոր

Չարենցավան 

Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագիրը

 

Աշնակ 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ էլեկտրամատակարարման Հուսալիության ծրագիր շրջանակներում նախատեսում է իրականացնել: Ծրագրի շրջանակներում՝ «Լալվար-Նոյեմբերյան» 110կՎ ՕԳ-ների փոխարինման համար պատրաստվել է «Իրականացմանը Պատրաստ Բնապահպանական Կառավարման Պլան»

 

Իրականացմանը Պատրաստ Բնապահպանական Կառավարման Պլան  

 

 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ ներքո նախատեսում է իրականացնել «Լալվար-Նոյեմբերյան» 110կՎ ՕԳ-ների փոխարինումը: Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված չորորդ հանրային քննարկման փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ստորև

 

110կՎ Լալվար և Նոյեմբերյան գծի փոխարինում Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն  

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հարնային քննարկումների արձանագրություն 

 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ «էլէկտրամատակարարման հուսալիության» ծրագրի ներքո նախատեսում է իրականացնել «Լալվար-Նոյեմբերյան» 110կՎ ՕԳ-ների փոխարինումը: Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված երորրդ հանրային քննարկման փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ստորև

 

Ծանուցում նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ հանրային լսումների մասին 

 

110կՎ Լալվար և Նոյեմբերյան գծի փոխարինում Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հարնային քննարկումների արձանագրություն

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ «էլէկտրամատակարարման հուսալիության» ծրագրի ներքո նախատեսում է իրականացնել «Լալվար-Նոյեմբերյան» 110կՎ ՕԳ-ների փոխարինումը: Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված առաջին հանրային քննարկման փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ստորև

 

Ծանուցում նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ հանրային լսումների մասին

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման վերաբերյալ հարնային քննարկումների արձանագրություն

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագիր 110կՎ Լալվար և Նոյեմբերյան գծի փոխարինում. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության Նախնական գնահատման հայտ

 

«Լալվար-Նոյեմբերյան» 110կՎ ՕԳ-ների փոխարինում» Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված առաջին հանրային քննարկման վերաբերյալ լուսանկարները տեսնել կայքի «Ֆոտոարխիվ» բաժնում:

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

«էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում և էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի» լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրեր

 

ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն, Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում և էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրերի շրջանակներում, նախատեսում է վերակառուցել Երևան քաղաքում՝ «Զովունի» և Արարատի մարզում՝ «Արարատ-2» ենթակայանները:

Կցված փաստաթղթերի վերաբերյալ պարզաբանումների, առաջարկություն-ների և դիտողությունների համար, մինչև 2017 թվականի մարտի 27-ը ժամը 18.00, դիմել՝

 

       «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

       Էլ.փոստ՝  hvenecvb@gmail.com 

ՀՀ, ք.Երևան, Զորավար Անդրանիկի 1

      Հեռ.`(374-60) 72 00 22

 

Գլխավոր բնապահպան, Տիգրան Օգանեզով

       Էլ.փոստ՝ ​ toganezov@yahoo.com

       Հեռ.՝  (374-91) 00 20 11

 

Բնապահպան՝ Հասմիկ Խաչոյան

Էլ.փոստ՝ hasmik.xachoyan@mail.ru

Հեռ.՝  (374-99) 54 77 45

«Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցում Բնապահպանական Կառավարման Պլան

«Զովունի» ենթակայանի վերակառուցում  Բնապահպանական Կառավարման Պլան

 

 

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր(14.09.2016)

Հայտարարություն

 

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր «Շրջակա միջավարի և սոցիլական ազդեցության գնահատման» հաշվետվության և «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակի» հանրային քննարկման վերաբերյալ:

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն KfW բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացնում է «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր, որն ուղված է Հայաստանի և Վրաստանի միջև էլեկտրաէներգիայի փոխանցմանը և էներգետիկ անվտանգության ապահովմանը, երկու երկրների էներգետիկ ենթակառուցվածքի բարելավմանը, էլեկտրաէներգիայի արտահանումն ու տարանցման ներուժի  խթանամանը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում Լոռու մարզի Ճոճկան համայնքում նախատեսվում է կառուցել «Այրում», իսկ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն համայնքում «Դդմաշեն» Հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայաներ, ինչպես նաև այդ կայանները իրար միացնող համապատասխան բարձր լարման օդային գծեր:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքի 21.06.2014թ. Հ0-110-Ն համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ գլխի 31-րդ մասով սահմանված կարգով  2016թ. Սեպտեմբերի 23-ին,  ժամը 12.00-ին  ՀՀ Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում, տեղի կունենան ծրագրի ՇՄՍԱԳ և ՎՔՇ հաշվետվությունների հանրային քննարկում: Գրավոր դիտողությունները և առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել ծանուցումից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ  «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ում` Զորավար Անդրանիկի 1 Մալաթիա-Սեբաստիա (հեռ/ 060 72-00-17) կամ  http://www.hven.am պաշտոնական կայքում:

 

«Տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվության հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ  այստեղ

«Տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվության անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ  այստեղ

 

«Տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվության հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ  այստեղ

«Տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվության անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ  այստեղ

 

Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական ազդեցության գնահատման» հաշվետվության հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ  այստեղ և այստեղ

Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական ազդեցության գնահատման» հաշվետվության անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ  այստեղ և այստեղ

 

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր (25.12.2018) 

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ից Շինուհայր ենթակայան միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիր, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլան:

 

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 3-ի վերանայված «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» անգլերեն նախնական տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ  այստեղ


էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 3-ի վերանայված «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» հայերեն նախնական տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ այստեղ

 

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր (25.12.2018)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր»ՓԲԸ Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ից Շինուհայր ենթակայան միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիր, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլան:

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 4-ի վերանայված «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» անգլերեն նախնական տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ  այստեղ
էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 4-ի վերանայված «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» հայերեն նախնական տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ  այստեղ

 

Ասիական Զարգացման բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Loan 3150-ARM - Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցում» ծրագրի շրջանակներում իրականացված մրցույթի արդյունքների մասին

 

«Loan 3150-ARM - Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցում» ծրագրի շրջանակներում իրականացված մրցույթի արդյունքների մասին կարելի է ծանոթանալ այստեղ

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ը Շինուհայր ենթակայանին միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիր, որի նպատակով պատրաստվել է վերաբնակեցման գործողությունների պլան:

 

էլեկտրահաղորդման օդային գծի Անվտանգության գոտու «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» նախնական հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
էլեկտրահաղորդման օդային գծի Անվտանգության գոտու «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» նախնական անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

 

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր (26.10.2015)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր»ՓԲԸ Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ից Շինուհայր ենթակայան միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիր, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլան:

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 4-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» անգլերեն վերջնական տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 4-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» հայերեն վերջնական տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

 

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր (18.09.2015)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ից Շինուհայր ենթակայան միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիր, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլան:

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 4-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 4-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

 

110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծի վերակառուցման ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական փաստաթղթեր (12.08.2015)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի շրջանակներում իրականացնելու է 110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծի վերակառուցում:
Այդ նպատակով մշակվել են վերակառուցման ծրագրի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում հաշվետվությունը և Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակը:
Համաշխարհային բանկի ընթացակարգի փաստաթղթերի վերջնական տարբերակների հետ կարելի է ծանոթանալ ստորև ներկայացված հղումներով:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում» հաշվետվության անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում» հաշվետվության հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
«Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվության անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
«Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվության հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

 

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր(22.07.2015)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ից Շինուհայր ենթակայան միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիր, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլան:

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 1-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 1-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 2-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 2-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 3-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 3-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 5-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 5-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

 

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր (14.07.2015)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ը Շինուհայր ենթակայանին միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիրը, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի իրականացման համապատասխանության հաշվետվություն:

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 1-ի «ՎԳՊ իրականացման համապատասխության հաշվետվության» վերջնական հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 1-ի «ՎԳՊ իրականացման համապատասխության հաշվետվության» վերջնական անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

 

110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծի վերակառուցման ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական փաստաթղթեր (15.06.2015)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի շրջանակներում իրականացնելու է 110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծի վերակառուցում:
Այդ նպատակով մշակվել են վերակառուցման ծրագրի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում հաշվետվությունը և Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակը:
Համաշխարհային բանկի ընթացակարգի համապատասխան հրապարակման ենթակա փաստաթղթերի վերջնական տարբերակների հետ կարելի է ծանոթանալ ստորև ներկայացված հղումներով:

Հանրային քննարկման համար նախատեսված «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում» հաշվետվության հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
Հանրային քննարկման համար նախատեսված «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում» անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
Հանրային քննարկման համար նախատեսված «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվության հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
Հանրային քննարկման համար նախատեսված «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվության անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

 

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր (15.06.2015)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ը Շինուհայր ենթակայանին միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիրը, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի իրականացման համապատասխանության հաշվետվություն:

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 2-ի «ՎԳՊ իրականացման համապատասխության հաշվետվության» վերջնական հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 2-ի «ՎԳՊ իրականացման համապատասխության հաշվետվության» վերջնական անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 5-ի «ՎԳՊ իրականացման համապատասխության հաշվետվության» վերջնական հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 5-ի «ՎԳՊ իրականացման համապատասխության հաշվետվության» վերջնական անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

 

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ (29.04.2015)

 

Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ Ընկերությունը (սպասարկման աշխարհագրական տարածքը՝ Հայաստանի Հանրապետություն) մտադիր է դիմել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով՝ իր կողմից մատուցվող էլեկտրական Էներգիայի հաղորդման ծառայության սակագնի վերանայման հայտով:

Գործող սակագինը (դրույքը)` 1,6373 դրամ/կՎտժ (այդ թվում ԱԱՀ)
Առաջարկվող սակագինը (դրույքը)` 2,4456 դրամ/կՎտժ (այդ թվում ԱԱՀ)

Հասցե՝ ք. Երևան, Զոր. Անդրանիկի 1
Հեռախոս` +374 10 72 00 10, +374 60 72 00 10
Ֆաքս` + 374 10 72 01 21
Էլեկտրոնային փոստ` info@hven.am.

 

 

 

 

 

 Մեր գործընկերները