en
Հուսալի գործընկեր, հուսալի համակարգ
Վարկային ծրագրերի մրցութային հայտարարություններ

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է վարկ «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն», «Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում», «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրերի համար և նախատեսում է գումարների մի մասն օգտագործել «Էլեկտրամատակարա

ավելին...Գնումների ծանուցում : Մատակարարման համար պայմանագիր

ավելին...«էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի Լրացուցիչ ֆինանսավորում» Ծրագիր No. P116748 «էլեկտրահաղորդման ցանցի Բարելավում» Ծրագիր No. P146199 IFB №: HVEN-ICB-G-2016 Պայմանագրի անվանումը՝ Հատուկ մեքենա-մեխանիզմների գնում, բաղկացած 2 լոտից

1.Հայաստանի Հանրապետությունը, Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի կողմից ստացել է վարկ՝ «Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագիր Լրացուցիչ ֆինանսավորում» և «Էլեկտրահաղորդման ցանցի Բարելավում» ծրագրերի համար: Նախատեսված է, որ այս վարկի միջոցների մի մասը տրամադրվելու է հետևյալ պայմանագրերով (Լոտերով) կամ նրանց ցանկացած կոմբինացիայով նախատեսված համապատասխան վճարումների համար՝ կապված Հատուկ մեքենա-մեխանիզմների գնման հետ (կազմված 2 Լոտերից):

ավելին...Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց ծրագիր, Փուլ I+IIA, Լոտ 1՝ Բարձր Լարման Հաստատուն Հոսանքի (ԲԼՀՀ) փոխակերպիչ կայան և ենթակայաններ մրցույթի համար հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետի փոփոխության վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետություն և Առավոտ օրաթերթերում 2016թ. hուլիսի 22-ին հրապարակված մրցույթի համար հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 2016թ. նոյեմբերի 22-ից երկարաձգվել է մինչև 2017թ. փետրվարի 6-ը:

ավելին...Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց ծրագիր, Փուլ I+IIA, Լոտ 2՝ էլեկտրահաղորդման օդային գծեր մրցույթի համար հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետի փոփոխության վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետություն և Առավոտ օրաթերթերում 2016թ. հուլիսի 22-ին հրապարակված մրցույթի համար հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 2016թ.նոյեմբերի 23-ից երկարաձգվել է մինչև 2017թ. փետրվարի 8-ը:

ավելին...
1 2

Մեր գործընկերները